Cadeaukaart Voorwaarden 515shop.nl

In aanvulling op onze Algemene Voorwaarden zijn deze Cadeaukaart Voorwaarden van toepassing op door Van Rossum Trading BV (515shop.nl) uitgegeven cadeaukaarten. Door gebruik te maken van een 515shop.nl cadeaukaart aanvaardt u deze cadeaukaartvoorwaarden en verbindt u zich er toe deze na te leven.

 1. 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door 515shop.nl uitgegeven cadeaukaarten (zowel elektronische als gedrukte cadeaukaarten (hierna gezamenlijk: “Cadeaukaarten”) die worden verkocht door 515shop.nl
 2. 2 Iedere Cadeaukaart is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaukaart wordt slechts één maal verstrekt. U dient de Cadeaukaart (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaukaarten en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan 515shop.nl te worden verstrekt. 515shop.nl behoudt zich het recht voor om een Cadeaukaart uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaukaart (in geval van elektronische cadeaukaart de e-mail die door 515shop.nl aan u is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. 
 3. 3 Om een Cadeaukaart te gebruiken dient u de door u geselecteerde producten in het "winkelwagentje" te plaatsen. Tijdens het betaalproces vult u de exacte code in bij het vak kortingscode.
 4. 4 De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de Cadeaukaart/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Cadeaukaart is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaukaart niet meer worden gebruikt. 
 5. 5 Cadeaukaarten uitgegeven door515shop.nl e zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via www.515shop.nl. 
 6. 6 Cadeaukaarten kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden. 
 7. 7 Cadeaukaarten of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld. 
 8. 8 De restwaarde van de Cadeaukaart kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. Deze waarde zal door 515shop op uw account worden aangepast. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt vanaf hetzelfde account als waar het eerste gebruik van de Cadeaukaart plaats heeft gevonden en gedurende de geldigheidsduur van de Cadeaukaart. 
 9. 9 Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: overschrijving, creditcard, kortingscode, iDEAL of Maestro. 
 10. 10 Het is niet toegestaan Cadeaukaartnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking). 
 11. 11 Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaukaartnen wordt ontzegd. 
 12. 12 Het is niet toegestaan Cadeaukaartnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. 
 13. 13 Deze cadeaukaartvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaukaartvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaukaart te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen Cadeaukaartnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaukaartvoorwaarden. 
 14. 14 Per bestelling kunt u een onbeperkt bedrag aan Cadeaukaarten of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan Cadeaukaarten inwisselen. 
 15. 15 Hebt u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaukaarten of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. 515shop.nl zal uw e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.